OBAVIJEST o izdavanju odobrenja za loženje 05.05.2020.

Temeljem  zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika,  te upute Stožera za civilnu zaštitu Istarske županije,vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID 19 virusa izdaje se za građane slijedeća

                                                                OBAVIJEST

                                                 o izdavanju odobrenja za loženje

  1. U razdoblju od 05.05.2020. do 31.05. 2020. godine  JVP CZP POREČ izdavat će putem telefona jednokratna Odobrenja za loženje na otvorenom prostoru na rok do 31.05.2020.
  2. Svi  zahtjevi zaprimat će se na broj telefona je 091 5307 880 i to u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.
  3. Vatru ne paliti za vjetrovita vremena.
  4.  Stranka je obavezna  pridržavati se svih požarno – preventivnih mjera  te javiti dan i vrijeme paljenja u protivnom je Odobrenje nevažeće.
  5. Za proširenje vatre van odobrenog prostora, odgovornost snosi pravna ili fizička osoba koja je zatražila Odobrenje.
  6. JVP CZP POREČ može opozvati Odobrenje za loženje na otvorenom prostoru.
  7. Odobrenja za loženje bit će arhivirana u JVP CZP POREČ, te će po potrebi biti dostupna građanima i Policijskoj upravi.
  8. Upozoravamo građane da se na otvorenom prostoru vatra može ložiti samo u svrhu spaljivanja: korova i suhe trave, poljoprivrednih ostataka nastalih rezanjem voćaka i vinograda, ostataka bilja nakon berbe  te granja  i ostataka drva kod čišćenja šuma.

                                                                                                                                ZAPOVJEDNIK
                                                                                                                                JVP CZP POREČ
                                                                                                                                         Denis Matošević