Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za ustanovu: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA POREČ, 52440 Poreč, Partizanska 7, OIB: 52530861428, izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine

Izjava o zaštiti osobnih podataka