OBVEZA IZDAVANJA E-RAČUNA OD 01.07.2019.

Ovim putem obavještavamo dobavljače da 01.07.2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, obvezna je zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normi te kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti niti jedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Jedini računi koje će se nakon 01.07.2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljani su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Više informacija o samom načinu slanja računa može se dobiti u poslovnici FINE ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Obavijest o elektroničkom izdavanju računa