Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč  objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč  (JVP CZP POREČ) kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinila pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu JVP CZP POREČ (www.vatrogasci-porec.hr).

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice JVP CZP POREČ su djelomično usklađene s odredbama Zakona. U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežne stranice koja nije usklađena s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

(a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.
 • Pojedine stranice nisu prilagođena za prikaz na uređajima s malim zaslonom kao što su mobilni telefoni.
 • Nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice, osim pomicanja sadržaja gore-dolje.
 • Mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta.
 •  U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem (npr. PDF skenirani s potpisom i pečatom) otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.
 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, itd.
 • prije ispunjavanja obrazaca Zahtjeva za izdavanje potvrde o vatrogasnoj intervenciji, korisniku treba biti ponuđena uputa za ispunjavanje
 • neke PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a neke od .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

(b) nerazmjerno opterećenje

 • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) JVP CZP POREČ se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

(c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. JVP CZP POREČ kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica JVP CZP POREČ želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate JVP CZP POREČ putem e-mail adrese jvp@pu.t-com.hr . Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

JVP CZP POREČ će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 20. rujna 2020. a zadnji put je preispitana 20. rujna 2020.

Za pripremu izjave JVP CZP POREČ je provela samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti iz Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama JVP CZP POREČ  uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem  putem e-mail adrese jvp@pu.t-com.hr.   Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
 • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

JVP CZP POREČ će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora JVP CZP POREČ na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.