Područna vatrogasna zajednica Poreč

Sjedište:  Partizanska 7, Poreč

OIB:  00942596737

Broj telefona: + 385 (0)  52 451 614

Broj telefaxa: + 385 (0)  52 451 638