Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč  danas: ciljevi i izazovi

Javna vatrogasna postrojba  Centar za zaštitu od požara Poreč obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu.

Zaštita od požara i vatrogastvo u Hrvatskoj danas su uređeni Zakonom o za­štiti od požara (NN 92/10) i Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 96/03) te njihovim podzakonskim propisima, a budući da je lokalna samouprava nad­ležna za provođenje te djelatnosti, i odgovarajućim odlukama općina, gradova i županija. Na razini države za vatrogastvo su nadležni Hrvatska vatrogasna zajednica, krovna organizacija koja ujedinjuje sve vatrogasne organizacije i po­strojbe na području Hrvatske, te Služba za vatrogastvo unutar Državne uprave za zaštitu i spašavanje, koja prati stanje organiziranosti i operativne spremnosti vatrogastva, nadzire provedbu zakona, upravlja i koordinira djelovanjem pri složenijim vatrogasnim intervencijama i dr.

Javna vatrogasna postrojba  Centar za zaštitu od požara Poreč obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu, a njezina se djelatnost može podijeliti u tri glavne aktivnosti: preventivu odnosno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, zatim gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom te tehničke intervencije u smislu pružanja teh­ničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama i drugih poslova. Godine 2019. Javna vatrogasna postrojba Poreč, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu i radnim mjestima, ima 32 zaposlenika, i to 29 vatrogasaca, rukovoditeljicu službe financija, administrativno-računovodstvenu referenticu i spremačicu.

Radom rukovodi zapovjednik Denis Matošević, a u njegovoj odsutnosti zamjenik zapovjednika Kristijan Ukota. O radu u smjenama i intervencijama brinu se četiri voditelja vatrogasnog odjeljenja, četiri voditelja vatrogasnih grupa i devet vatrogasaca-vozača vatrogasnih vozila. Postrojba djeluje na području Grada Poreča i cijelom području Poreštine (Poreč, Tar-Vabriga, Funtana, Vrsar, Sv. Lovreč, Višnjan, Kaštelir-Labinci i Vižinada), a po potrebi na području Istarske županije i šire. Područje pokrivenosti je oko 350 km2. Na raspolaganju imaju 15 vatrogasnih vozila. Prema starosti vozila, njihovoj očuvanosti i stupnju tehničke sposobnosti može se smatrati da je Javna vatrogasna postrojba Poreč dobro opremljena, posebice zato što raspolaže i drugom potrebnom opremom. Smještajni uvjeti djelatnika, tehničke opreme i sredstava postrojbe zadovoljavaju potrebe javne vatrogasne postrojbe, što je sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) i Pravilniku o osnovama organiziranosti postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94).

Bez obzira na dobre uvjete u kojima postrojba djeluje, konstantno se nabavlja nova i provjerava postojeća vatrogasna oprema, ulaže se u uređenje prostorija u kojima obitavaju vatrogasci, vodi se osposobljavanje i uvježbavanje vatrogasaca, provode se operativno-preventivne aktivnosti, obavljaju se predavanja o opasnostima u požaru za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za djelatnike turističkih tvrtki, demonstriraju vježbe evakuacije, spašavanja i slično.

Kako bi građanstvo upoznali sa svojim radom i aktivnostima, u mjesecu svibnju u povodu Dana vatrogastva i Mjeseca zaštite od požara,  organizira se Dan otvorenih vrata.

Javna vatrogasna postrojba Poreč postigla je do danas primjerenu razinu razvijenosti zahvaljujući prije svega educiranom vatrogasnom kadru, materijalno-tehničkim sredstvima i funkcionalnosti postrojbe te dobroj suradnji s nadležnim organima Grada Poreča, što i dalje jamči sigurnu zaštitu grada i okolice od mogućih elementarnih i drugih opasnosti.

U četiri desetljeća kontinuiranog rada porečki profesionalni vatrogasci dobili su niz priznanja, a među njima se posebno ističe nagrada „30 april“ dobivena od Grada Poreča za 2014. godinu. Najznačajnije je to priznanje za godine predanog rada u promicanju i unapređenju kulture zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda.

Baveći se uspješno svojom primarnom djelatnošću, prevencijom i borbom protiv vatrene stihije, porečki vatrogasci stekli su visok ugled. Svojim pravovremenim i efikasnim djelovanjem te rezultatima u prevenciji požara služe na čast cijelom gradu, ulijevajući osjećaj sigurnosti gospodarskim subjektima a posebno svim građanima.