Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP POREČ

2. Izmjena Plana nabave JVP CZP POREČ za 2023. godinu

1. Izmjene Plana nabave JVP CZP POREČ za 2023. godinu

1.Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2019

1. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2018

2. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP POREČ za 2018. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2018