Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP POREČ

3.Izmjena Plana nabave JVP CZP POREČ za 2023. godinu

2. Izmjena Plana nabave JVP CZP POREČ za 2023. godinu

1. Izmjene Plana nabave JVP CZP POREČ za 2023. godinu

1.Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2019

1. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2018

2. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP POREČ za 2018. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2018