Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP POREČ

1. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2018

2. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP POREČ za 2018. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2018

1.Izmjene i dopune Plana nabave JVP CZP Poreč za 2019