Konstituirano Vatrogasno vijeće JVP CZP POREČ

U Vatrogasnom domu u Poreču održana je konstituirajuća sjednica vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe – Centra za zaštitu od požara Poreč. Na Vijeću se, izneđu ostalog, raspravljalo o planiranim ulaganjima u opremu za ovu godinu. JVP-CZP Poreč do rujna očekuje četiri nova vozila koja se nabavljaju na razini Istarske županije, dok iz državnog programa dolazi jedno veće vatrogasno vozilo za gašenje šuma. U suradnji s Gradom Porečom-Parenzo provodi se i strateški EU projekt STREAM iz područja prilagodbe klimatskim promjenama.