Edukacijska vježba spašavanja

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Poreč 02.11.2019. održana je edukacijska vježba spašavanja za djelatnike Zavoda za Hitnu medicinu Istarske županije.

Vježbu su vodili članovi tima za spašavanje s visina i dubina JVP POREČ.