Poreč je siguran grad – “Istarski vatrogasac”

    “ISTARSKI VATROGASAC” – veljača 2019

POREČ JE SIGURAN GRAD,  a vatrogasci su vrlo bitni čimbenici!

Ljetna požarna sezona 2018. na Poreštini, a gotovo i cijela godina bila je u nekim prosječnim okvirima u pogledu šumskih požara čemu su doprinijele i povoljne vremenske prilike.

Sve su intervencije obavljene u kratkom vremenu i na najbolji mogući način i to je nesumnjivo plod kvalitetnih priprema na svim područjima, a naročito glede opreme, vozila i dobre organizacije promatračke službe i redovitih ophodnji. Jedna ophodnja je bila u organizaciji Hrvatskih šuma, dok se je druga odvijala o organizaciji Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Poreč i šest dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Služba motrenja također je organizirana u suradnji s Hrvatskim šumama na dvije lokacije, na području Višnjana i Vrsara. Većih požara na Poreštini tijekom 2018. godine nije bilo i tijekom ljetnih mjeseci zabilježena su dva toplinska vala bez većih šumskih požara. Među važnim čimbenicima nesumnjivo je i svijest građana i gostiju koji se iz godine u godinu sve odgovornije odnose prema protupožarnoj zaštiti. Zapovjednik JVP I Područne vatrogasne zajednice Poreč Denis Matošević ističe: – Poštuju se ograničenja glede paljenja vatre na otvorenom prostoru (od 1. lipnja do 31. listopada), a u razdoblju kada je dopušteno sve je više izdanih dozvola (lani 1.900) za paljenje vatre. Građani i gosti veoma savjesno reagiraju čim vide neki dim, odmah dojave i traže intervenciju.

JVP Poreč ima 29 operativnih djelatnika a zajedno s vatrogascima operativcima iz šest društava Poreština raspolaže sa 171 operativcem koji imaju 30 vozila s vatrogasnom opremom i sredstvima za gašenje. Velika je podrška Grada Poreča i općina vatrogastvu Poreštine. S osnivačima se suradnja stalno unapređuje i nastoji u nju uključiti i turističke tvrtke s obzirom da ovo područje ima veliki broj hotela, turističkih naselja i drugih turističkih objekata te da se stalno povećava broj gostiju. Predstoji nabavka četiri vatrogasna vozila (tehničkog, navalnog, cisterne i šumskog vozila za gašenje požara šuma).

Dodajmo da je porečki gradonačelnik Peršurić posjetio porečke vatrogasce u Novogodišnjoj noći i poželio im mirnu 2019. godinu. Tom prigodom je istaknuo da Poreč ima visoku komunalnu razvijenost i uređenost, ali je prije svega siguran grad, a upravo su vatrogasci vrlo bitni čimbenici kad je u pitanju sigurnost građana i gostiju koji dolaze u Poreč, gdje ljeti boravi preko sto tisuća ljudi.

                                                                                                                                                                                        Asim Čabaravdić

Poreč je siguran grad