„VATROGASNO ZAŠTITNO ODIJELO“ za potrebe JVP CZP POREČ

„POZIV ZA DOSTAVU PONUDA „
Postupak jednostavne nabave-javno prikupljanje ponuda

„VATROGASNO ZAŠTITNO ODIJELO“ za potrebe JVP CZP POREČ
CPV:3511000-8

Evidencijski broj nabave:9/2024

NARUČITELJ:
Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč
Partizanska 7, 52440 Poreč

Prilog.

Poziv za dostavu ponuda-vatrogasno zaštitno odijelo

Rok za dostavu ponuda je 07. ožujak 2024. godine do 12 sati.

 

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo naručitelja