OBAVIJEST – Odluka o izdavanju odobrenja za loženje 01.01.2024.

Na temelju Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru od 21.07.1995. Skupštine Županije Istarske i članka 23.  Statuta Javne vatrogasne postrojbe ”Centara za zaštitu od požara Poreč” od 29.09.2021.  godine Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe ”Centar za zaštitu od požara Poreč”, dana 01.01.2024. godine, donosi sljedeću

 ODLUKA

o izdavanju odobrenja za loženje

 

  1. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.05.2024. godine  JVP CZP POREČ izdavat će putem telefona jednokratna Odobrenja za loženje na otvorenom prostoru.
  2. Svi  zahtjevi zaprimat će se na broj telefona je 091 5307 880 i to u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.
  3.  Stranka je obavezna  pridržavati se svih požarno – preventivnih mjera  te javiti dan i vrijeme paljenja u protivnom  Odobrenje  je nevažeće.
  4. Za proširenje vatre van odobrenog prostora, odgovornost snosi pravna ili fizička osoba koja je zatražila Odobrenje.
  5. Vatru ne paliti za vjetrovita vremena.
  6. JVP CZP POREČ može opozvati Odobrenje za loženje na otvorenom prostoru.
  7. Odobrenja za loženje bit će arhivirana u JVP CZP POREČ, te će po potrebi biti dostupna građanima i Policijskoj upravi.
  8. Upozoravamo građane da se na otvorenom prostoru vatra može ložiti samo u svrhu spaljivanja: korova i suhe trave, poljoprivrednih ostataka nastalih rezanjem voćaka i vinograda, ostataka bilja nakon berbe  te granja  i ostataka drva kod čišćenja šuma.

ZAPOVJEDNIK

JVP CZP POREČ

Denis Matošević