POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – „REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE“

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Postupak jednostavne nabave-javno prikupljanje ponuda-ponovljeni postupak
„REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE“ na lokaciji Vatrogasnog doma, Partizanska 7, Poreč za potrebe JVP CZP POREČ

1.Poziv na dostavu ponuda

2.Privici uz poziv-ponovljeni postupak

Privitak 1- Ponudbeni list,
Dodatak 1- zajednice ponuditelja,
Dodatak 2 – podugovaratelji,
Obrazac 1 – Izjava o nekažnjavanju ,

3.Privitak 2 – Troškovnik-ponovljeni postupak

 

Rok za dostavu ponuda je 05. lipnja 2023. godine do 12 sati.

 

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo naručitelja