Odluka o PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA za prodaju službenog vozila

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč je dana 24.08.2022. godine raspisala  Javni natječaj za prodaju službenog vozila URBROJ:195/02-2022, a koji je  istog dana objavljen na službenoj web stranici https://vatrogasci-porec.hr/ te na oglasnoj ploči JVP CZP Poreč.

Početna cijena utvrđena je u iznosu od  31.489,72 kuna (bez PDV-a) ili 4.179,40 eura.

II

U zadanom roku predmetnog natječaja zaprimljena je jedna  ponuda. Ponuda je ocjenjena kao potpuna i valjana te je ponuditelju poslana obavijest o odabiru. Ponuditelj nije u zadanom roku uplatio utvrđeni iznos te se smatra da je odustao od kupovine.

Člankom  IX predmetnog natječaja propisane su obveze kupca: „Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u predviđenom roku, smatrat će se da je ponuditelj odustao od kupovine te  u tom slučaju Javna vatrogasna postrojba Centara za zaštitu od požara Poreč zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kupoprodaji sljedećem najpovoljnijem ponuditelju s utvrđene liste“.

U roku predmetnog natječaja  nije pristigla niti jedna slijedeća ponuda.

III

Iz razloga navedenog odredbom članka  II ove Odluke, poništava se Javni natječaj za prodaju službenog vozila URBROJ:195/02-2022,od 24.08.2022. godine.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje na službenoj web stranici https://vatrogasci-porec.hr/ te na oglasnoj ploči JVP CZP Poreč.

 

Zapovjednik JVP CZP Poreč

Denis Matošević dipl.ing.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju službenog vozila