Vježba evakuacije u Osnovnoj školi Tar-Vabriga

23. siječnja 2020. u Osnovnoj školi Tar-Vabriga održana je redovna vježba evakuacije i spašavanja. U vježbi su sudjelovali učenici, učitelji i ostali zaposlenici škole, naša Javna vatrogasna postrojba Poreč (IV smjena), Dobrovoljno vatrogasno društvo “Lampo” Tar-Vabriga te Gradsko društvo Crvenog Križa Poreč.