U JVP Poreč uspješno završeno osposobljavanje za vatrogasce

Od 25.02.2019.  do 04.04.04.2019. godine organizirana je nastava sukladno Programu osposobljavanja  za zvanje „Vatrogasac“

Osposobljavanje  je organizirano za nove članove DVD-a VITIS Vžinada, DVD LAMPO Tar-Vabriga , DVD-a PLAMEN Višnjan i vatrogasno odjeljenje Šumarije Poreč.

Osposobljavanje je organizirano u Poreču u prostorijama Javne  vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč, od strane Područne vatrogasne zajednice Poreč i Vatrogasne zajednice Istarske županije, nastavu su sproveli Denis Matošević i Kristijan Ukota.

Nastava je trajala 74 sata sukladno  Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.

Osposobljavanje su uspješno položili:

 1. Danijel Knapić   DVD LAMPO Tar-Vabriga
 2. Marinela Brčić   DVD LAMPO Tar-Vabriga
 3. Diego Berčić   DVD LAMPO Tar-Vabriga
 4. Damir Keserović  DVD PLAMEN Višnjan
 5. Đani Stojšić  DVD PLAMEN Višnjan
 6. Davor Pilat  DVD PLAMEN Višnjan
 7. Aida Glavinić  DVD VITIS Vizinada
 8. Mehmedović Enes  Šumarija Poreč
 9. Kvesić Emerildo Šumarija Poreč
 10. Tomljenović Dragan  Šumarija Poreč
 11. Stipić Vedran   Šumarija Poreč
 12. Omerović Jasim   Šumarija Poreč
 13. Leskovar Matija   Šumarija Poreč
 14. Milat Ana   Šumarija Poreč

ČESTITAMO POLAZNICIMA NA USPJEHU!