DANI OTVORENIH VRATA 2018. – video

Vatrogasci Poreč organizirali su 07.05.2018. (3. smjena) vatrogasne vježbe:
GAŠENJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA KOMBINIRANOM NAVALOM, SAMOIZBAVA 2.kat, GAŠENJE PJENOM
Posjetioci:
1. DV”TIĆI” Vrsar + odjeljenje vritća “Funtana”=68 djece
2. OŠ “Poreč”, Poreč ( 2c+2d) = 50 djece
3. DV ”Radost”, Poreč = 20 djece
4. DV ”101 Dalmatinac”= 60 djece

https://www.facebook.com/vatrogasci.porec/videos/1627364357331575/

Vatrogasci Poreč organizirali su 08.05.2018. (1. smjena) vatrogasne vježbe:
AKCIDENT SA OPASNIM TVARIMA-UPOTREBA PLINONEPROPUSNIH ODJELA, SAMOIZBAVA SA TORNJA
Posjetioci:
1.DV ”Crvenkapica”=70 djece
2.DV ”Paperino”, Varvari=16 djece

https://www.facebook.com/vatrogasci.porec/videos/1627398677328143/

DANI OTVORENIH VRATA – III dan

Vatrogasci Poreč organizirali su 9.05.2018 . (II smjena) Vatrogasna vježbu:
– TEHNIČKA INTERVENCIJA U PROMETU
– SKAKANJE U ZRAČNI JASTUK
Posjetioci:
1. DV”Radost”, Poreč=32 djece
2. DV”Paperino”, Poreč=21 djece

https://www.facebook.com/vatrogasci.porec/videos/1627988243935853/

DANI OTVORENIH VRATA – IV dan
Porečki vatrogasci organizirali su i 10.05.2018. (IV smjena)  vatrogasne vježbe :
– FIRE COMBAT,
– GAŠENJE PLINSKE BOCE
Posjetioci:
1. DV “Crvenkapica”, Poreč=42 djece
2. OŠ Višnjan, Kaštelir i Vižinada=55 djece
3. OŠ Poreč = 48 djece
4. DV “Cipelići”, Poreč= 15 djece
5. OŠ “Bernardo Parentin”, Poreč=50 djece
6. DV”Radost”, Poreč= 32 djece

https://www.facebook.com/vatrogasci.porec/videos/1627998407268170/